Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přínos důsledně realizovaného managementu:

- stabilní růst ve firmě
- úspory materiálu a energií
- úspěch na trhu
- makroekonomické ukazatele
- úzce souvisí s ochranou spotřebitele

Benchmarking
- soustavný proces poměřování výrobků, služeb, postupů, metod s nejtvrdšími konkurenty na trhu, ale i s podniky, které mají v dané oblasti vedoucí postavení, za účelem cílů našeho zlepšování
- výsledkem je bodové ohodnocení jak naší úrovně, tak i konkurenta ® zjištění, od koho se učit
- postup (nemá jednoznačný algoritmus):
1.) co chceme hodnotit
2.) určit konkurenty
3.) navázat kontakt s konkurenty, příp. sepsat smlouvu o benchmarkingu
4.) výběr metod sběru dat, zpracování a vyhodnocení těchto dat (dotazníky)
5.) stanovit rozdíly mezi námi a konkurentem
6.) definice budoucí hladiny naší budoucí výkonnosti
7.) výsledky vyhlásit a dát na vědomí zaměstnancům, realizace opatření
8.) nový benchmarking po půl roce, zhodnotit a zanalyzovat, jak na tom jsme (zda jsme dosáhli stanovené cíle)
motto: „Maximální orientace na potřeby zákazníka, ale ne za každou cenu .
hranice: společensky uznávané etické normy, ohled na ŽP, právní rámec

Žádné komentáře:

Okomentovat