Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Evropský model managementu jakosti

Vedení 10%
Politika a strategie 8%
Řízení pracovníků 9%
Zdroje 9%
Procesy 14%
Spokojenost pracovníků 9%
Spokojenost zákazníků 20%
Působení na společnost 6%
Hospodářské výsledky 15%
Hnací síly a prostředky 50%
Výsledky 50%

Trvalý pokrok prostřednictvím totální kvality
Plán trvalého pokroku PPC (Le Plan de Progres Continus)

Konečným cílem: dosáhnout odhadovanou výkonnost nejlepšího konkurenta
dosáhnout výkonnost, jíž si pro srovnání vytyčujeme

tři složky pokroku: kvalita lhůty náklady
K

2001
L N

1998

KOMUNIKACE

Žádné komentáře:

Okomentovat