Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Taguchiho ztrátová funkce

- na základě praktických zkušeností

L =

náklady na jakost/1 výrobek
A … ztráta při překročení tolerance d B … cena kontroly výrobku
n … kontrolní interval u … průměrný počet výrobků mezi
d … funkční tolerance (+,– odchylky kontrolami
od ideální hodnoty T) v rámci D … výrobní tolerance = vnitropodnikové
těchto mezí je výrobek dobrý zpřísnění tolerance
z … počet výrobků zhotovených Sm … směrodatná odchylka při kontrole
během kontroly měření
c … cena opravy stroje n =
D =

Monitoring nákladů zákazníka
- náklady na životní cyklus – pořizovací náklady, náklady na údržbu, likvidaci, náklady z nedisponibility
- náklady na zaběhnutí stroje, na výcvik personálu, náklady na seřizování, čištění stroje
- náhrada:
- odstranění škod na zdraví obyvatel, na ŽP, stavba ekologických zařízení, na obnovu budov, na preventivní opatření
- zjišťování efektu: sociální, výrobně-technické, uživatelské
- produktivita přidané hodnoty = (Vp – Vsd) / (Vsc + NIE)

Žádné komentáře:

Okomentovat