Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

KRIZOVÝ MANAGEMENT (KM)

Krize organizace (firmy) = jsou to situace, které představují trvale nebo po delší dobu negativní odchylku od normálu a je to taková záležitost, která ohrožuje cíl organizace a nebo i samotnou její existenci.

Základní prvky krizového managementu:
(1) určení stupně ohrožení organizace (analýza), tzn. odhalení rizik i možných zdrojů krizí
(2) stanovení krizové strategie, což znamená zabránění vzniku strategií
(3) realizace krizové strategie, kdy aktivně podnik postupuje při vzniku těchto krizí

Analýza stupně ohrožení
= provede se analýza všech potenciálních zdrojů krizí
- analýza se týká záležitostí uvnitř i vně podniku
a) krize uvnitř podniku - např. surovinová, výroby, finanční, know-how, managementu, personální, atd.
b) krize vně podniku - odbytová, zákaznická, dodavatelská, legislativní, a další

Další rozdělení rizik je na základní skupiny rizik a to na:
· rizika průmyslová a obchodní
· rizika finanční
· rizika mezinárodní a inflační

Žádné komentáře:

Okomentovat