Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

9) Přednáška: Místní finance

Návratné příjmy

- obce i kraje mají velmi liberální přístup na trhy ( k následným příjmům)


typy:
* bankovní úvěry
* emitované dluhopisy (obligace)
* půjčky z fondů nebo návratné finanční výpomoci


úvěry – pro obce je důležitá
Ø doba splatnosti – krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé

Ø podmíněné splácení dluhové služby

Ø zpětné stanovení úrokové sazby


úvěry

- u obcí do 1 roku na překlenutí časového nesouladu

- střednědobé na investiční činnost, kapitálové výdaje


úrok

- někdy bývá splácen pouze úrok z běžného a jistina z kapitálového rozpočtu nebo oboje z běžného

- sazba – stálá (fixní), variabilní (podle kurzu ČNB)

- fixní je výhodnější pokud předpokládáme růst sazeb

- v některých zemích existují speciální instituce, které půjčují jen obcím; územní samosprávné celky → výhodněji než komerční banky = měkké půjčky

- u nás ne

- takovéto měkké půjčky připomíná půjčka z Fondu na ZP (část % bezúročná půjčka, 40 % dotace, 20 % si obec financuje sama)


způsoby splácení:
q anuitní metoda (stále stejné splátky)

- kombinace úrokové splátky a jistiny

- úroková složka je větší na začátku splácení


q pouze úroky (u obligací)

- jistinu na konci životnosti půjčky celou najednou

- průběžně platíme úroky

- lze použít u projektů, které nám budou v budoucnosti přinášet příjmy (např. budovy)


q front and loading

- pravidelná platba

- stále stejná jistina + úrok z nesplacené jistiny

- snižují se splátky


q rest and loading

- splátky se zvyšují (úroky se zvyšují)

- výhodné u projektů vytvářející příjmy


problém ručení obcí:
- majetkem

- budoucími příjmy (banky to akceptují)

- 3 osoba (není běžné)

- ručit majetkem se omezuje, protože obce přehnaly půjčky a dostaly se do platební neschopnosti (ručily úřadem, školou,…) – nemohly vykonávat svou funkci

- v ČR chybí zákon o bankrotu obcí

- omezeno v Zákoně o obcích (nesmí ručit za půjčky někoho jiného – např. za podnikatele, kterého si chce udržet) - § 38 (viz ofocené kopie)


Emise obligací
- emisi komunálních obligací schvalovalo Ministerstvo financí ČR, to bylo zrušeno a schvaluje to Komise pro CP, ale uvažuje se o navrácení MF ČR

- emise provádí prostřednictvím banky (poplatky)

- administrativně je levnější a rychlejší půjčka

- zdaňováno stejně (v USA nepodléhá zdanění při nákupu občany)

- největší boom v roce 1997 (dnes jen Praha a vloni Praha a Brno)

- Praha emituje v eurech (i Brno)

- jsou výhodnější ve větším objemu, kdy se náklady rozloží (pro velká města)

- 1999 – Praha – 200 mil. Eur

- dnes – Praha – 5 mld. Kč

→ dluh obcí je dnes 58 mld.


regulace zadluženosti:
* v rozpočtových pravidlech (rozpočet by měl být sestavován jako vyrovnaný – jinak musí obec prokázat, čím schodek pokryje)
* obec si může stanovit rozpočet před schválením dotací ze SR, ale až vyjde, musí stanovit rozpočtová pravidla a příjmy zohlednit
* nesmí být tichý společník, komplementář v komanditní společnosti ani zakládat v. o. s.
* musí být proveden audit a stanoví se sankce, pokud pravidla poruší


Výpočet ukazatele dluhové služby

- ukazatel zadluženosti musí každá obec vyplnit a podle toho stát vyplácí dotace

- pokud míra podílu překročí 15 %, obec by neměla dotace odeslat

- stále více kompetencí je převáděno na nižší stupně

Žádné komentáře:

Okomentovat