Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5) Přednáška: Místní finance

Vlastní příjmy

- správní poplatky, pokuty

- příjmy z podnikání

- příjmy z mimorozpočtových fondů (rezerv a rozvoje)

- příjmy ze sdružení příjmů obcí

- dary, sbírky (minimální, okrajové,…)

- návratné příjmy (úvěry)


Příjmy z vlastního podnikání

- příjmy z pronájmu majetku samosprávy (patří do běžného rozpočtu)

- prodej majetku (do kapitálového rozpočtu) – majetek = půda, nemovitosti, rybníky, lesy

- příjmy z obchodování s CP (kapitálové příjmy z prodeje CP, při použití na kapitálové výdaje)

- zisky z municipálních podniků

- podíly na zisku podniků, ve kterých má obec vklad; v některých zemích je podnikání obcí usměrňováno, protože obce jsou daňově zvýhodněné – zaplatí daň, ale ta se jim vrací od státu); bývá tolerována jako doplňková činnost


Uživatelské poplatky

- pokud lze občana ze spotřeby vyloučit a pokud známe náklady, známe jeho spotřebu

- svoz odpadu, vodné, stočné

- je otázkou, jak velký má poplatek být (pokrýt náklady nebo jen přispět na náklady = městská hromadná doprava – čím vyšší cena jízdného, tím méně jezdí lidí, začnou jezdit autem a kolabuje doprava)

- cíleně dotovat sociálně slabší v případě zavedení poplatků

- zvážit transakční náklady na vyloučení občana ze spotřeby

- cílem může být např. omezení spotřeby


Příjmy ze správních činností

- souvisí se státní správou

- obce výši poplatků většinou nemohou ovlivnit, stejné na celém území

- matriční poplatky, stavební povolení,…


Návratné příjmy

- spojeny zpravidla s kapitálovými účely, pouze zřídka zdrojem běžného rozpočtu

- ve většině zemí je zakázáno půjčovat si na běžné výdaje (pouze na časové překrytí nesouladu v cash-flow)

* úvěry od komerčních bank, komunálních bank (půjčují za výhodnějších podmínek, ale jen pro obce)
* emise komunálních obligací, akcií (spojeny zpravidla s dodatečnými náklady) – dlouhodobé (na 20 let, 50 let) – v některých zemích jsou výnosy osvobozeny od daně z příjmů (USA)
* návratné půjčky, popř. výpomoci od jiných subjektů (obce navzájem, kraj obci,…) – bývá neúročená nebo zvýhodněná, bývají nejvýhodnější; problém dluhové služby (dluh se musí splatit)

Žádné komentáře:

Okomentovat