Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomika sociálního zabezpečení

1. Které dva základní systémy financování sociálního zabezpečení znáte?

a) průběžné financování sociálního zabezpečení – založeno na mezigenerační sociální solidaritě, stávající generace aktivních občanů hradí výdaje na dávky předchozí generace, cyklus se posouvá a neustále opakuje

b) kapitalizovaný fond sociálního zabezpečení – občané si vytvářejí pomocí pojišťovacích fondů kapitálové rezervy, s kterými se určitým způsobem hospodaří a ty jsou pak s příslušnými výtěžky používány na financování jejich vlastních důchodů


2. Které jsou základní formy sociálního zabezpečení a zdroje jejich financování?

základní formy SZ: - zabezpečení v nemoci, zabezpečení ve stáří, invalidní důchod, zabezpečení matek v případě těhotenství a mateřství, podpora v nezaměstnanosti, podpora rodin s dětmi, zabezpečení rodinných příslušníků, sociální služby

zdroje jejich financování – příjmy od zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu


3. Jaké jsou formy zabezpečení občanů v ČR v nemoci a ve stáří a jaké jsou zdroje jejich financování?


- občané platí pojistné na sociální zabezpečení, to zahrnuje: pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- nemocní občané pobírají nemocenskou (kolem 350 Kč je maximum za 1 den)

- ve stáří jsou občané zabezpečeni pomocí starobního důchodu, invalidního důchodu, vdovského a vdoveckého důchodu a sirotčího důchodu


4. Které dávky státní sociální podpory se vyplácejí bez ohledu na výši příjmů žadatele?

a) rodičovský příspěvek

b) zaopatřovací příspěvek

c) dávky pěstounské péče

d) příspěvek při narození dítěte – porodné

e) pohřebné


5. Které jednorázové sociální podpory jsou závislé na výši příjmu žadatele?

a) přídavek na dítě

b) sociální příplatek

c) příspěvek na bydlení

d) příspěvek na dopravu


6. Které jednorázové sociální dávky se vyplácejí potřebným občanům a z jakých zdrojů?

- zdroje prostředků jsou: pověřené obecní úřady, okresní úřady a úřady práce

- peněžité dávky tělesně postiženým občanům

- příspěvek na úpravu bytu

- příspěvek na zakoupení motorového vozidla

- příspěvek na provoz motorového vozidla

- příspěvek na individuální dopravu

- příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči

- příspěvek tělesně postižené mládeži

- poskytnutí půjčky

- příspěvek obětem nacistické perzekuce


7. Které opakující se peněžité dávky a z jakým zdrojů se vyplácejí potřebným občanům?

- příspěvek na zvýšené životní náklady

- příspěvek nevidomým občanům

- příspěvek pro účastníky odboje a pozůstalé manžele

- příspěvek na společné stravování

- příspěvek na nájemné

- osvobození od placení příspěvků na pobyt dítěte v mateřské škole

- příspěvek na úhradu užívání bezbariérového bytu a garáže


8. Jaké druhy podpor se vyplácejí pro rodiny s dětmi?

- např. příspěvek na dítě, na dopravu, na bydlení, porodné, …


9. Které druhy ústavní sociální péče u nás existují a jak jsou financovány?

a) ústavy pro tělesně postiženou mládež

b) ústavy pro mentálně postiženou mládež

c) ústavy pro tělesně postižené dospělé občany

d) ústavy pro smyslově postižené dospělé občany

e) domovy důchodců a penzióny pro důchodce


- na financování se podílí obec a okresní úřady

- ústavy dostávají z MPSV na jedno lůžko ročně 62 000 Kč

Žádné komentáře:

Okomentovat