Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomika obrany státu

1. Jaké jsou základní znaky a zvláštnosti obrany jako veřejného statku?

- čistý veřejný statek – nedělitelný, nerivalitní a nevylučitelný ze spotřeby

- čistý kolektivní statek s tzv. automatickou spotřebou

- poručnický statek – o jeho spotřebě rozhoduje stát (Poslanecká sněmovna veřejnou volbou)

- má latentní užitek (preventivní charakter)


2. Které jsou základní zdroje obrany?

- stav populace

- věcné prostředky

- finanční prostředky

- obranné plánování


3. Jaká je struktura příjmů rozpočtu kapitoly MO?

- příjmy z pojištění na sociální a zdravotní zabezpečení vojáků z povolání (75 – 80 % příjmů kapitoly MO)

- příjmy z pronájmu a z prodeje majetku MO, odvody PO


4. Jaká je struktura výdajů rozpočtu kapitoly?

- provozní (běžné, neinvestiční) – kalkulovány na základě finančních standardů, v členění podle vojenských útvarů

- investiční (kapitálové) – kalupovány centrálně za všechny organizace v resortu MO, v členění podle investičních programů

- poměr NIN a IN je 5 : 1, poměr v NATO 3 : 2


5. Co zahrnuje systém PPB a jak pracuje?

- klouzavý systém řízení zdrojů – postupné posunování základních fází (plánování, programování a rozpočtování) v určitém čase, k posunu dochází ve dvou cyklech

- podstatou PPBS je, že po uplynutí prvního cyklu dochází k následujícímu posunu fází vždy o jeden rok dopředu

- výstupem programování je optimalizovaný návrh rozpočtu

- v PPBS je rozpočet sestavován od konečných uživatelů a realizátorů cílů - zdola


6. Které rozpočtové metody pro stanovení nákladů se používají v armádě?

- přírůstková metoda – spočívá v načítání výdajů provozních i kapitálových, nejprve na vrcholové úrovni resortu obrany jsou vypočítány provozní výdaje

- metoda s nulovou bází – vychází ze skutečně zjištěných výdajů pro jednotlivé složky


7. Jaké jsou základní relace v podílu výdajů MO a jiných resortů ve SR?

- ministerstvo práce a sociálních věcí 190,95 mld 35,59 % ze SR

- ministerstvo školství, ml. a tělovýchovy 61,33 mld 11,43 % ze SR

- ministerstvo dopravy a spojů 23,64 mld 4,40 % ze SR

- ministerstvo obrany 36,88 mld 6,80 % ze SR

Žádné komentáře:

Okomentovat