Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Fiskální politika a veřejné finance

(přednáška doc. Bažantové 11.11.2015)
 • Hospodářská politika ve smyslu hospodářských cílů (magický n-úhelník):
  •  růst ekonomiky (růst HDP)
  •  snížení míry nezaměstnanosti (obecně politika nezaměstnanosti, nebo důchodová politika)
  •  stabilita cenové hladiny
  •  dlouhodobá vyrovnanost zahraničně-obchodních operací
 • Některé cíle se dají dosáhnout pomocí fiskální politiky (konkrétně cíl růstu HDP a cíl politiky zaměstnanosti)
 • Částečně se může fiskální politika použít i na politiku zahraničně-obchodní
 • NESMÍME používat fiskální politiku na monetární cíle – ty má na starosti centrální banka (viz. předchozí dokumenty) – ani vláda, ani nástroje fiskální politiky nemohou být používány na dosahování cenové stability, to je přiděleno ČNB


 • Takže hlavní cíle fiskální politiky, je ovlivňovat makroekonomické údaje – ekonomickou aktivitu, zaměstnanost, strukturu hospodářství (nabuzení růstu)


 • Ekonomické směry:
  •  jeden směr říká, že fiskální politika je tu na to, aby se zvýšila agregátní poptávka, co způsobí ekonomický růst a snížení nezaměstnanosti
  •  druhá skupina ekonomů (říkají si liberální ekonomové) fiskální politiku moc ráda nemá. Když už nějaký nástroj uznávají, tak ve smyslu zajištění fungování státu  - obrana, školství a pod. (I Adam Smith říkal, že stát má zajistit základní vzdělání pro své lidi – čtení, psaní, počítání.)

Subjekty fiskální politiky – ve smyslu, kdo má oprávnění rozhodovat a používat ty nástroje: vláda jako výkonná složka moci a její jednotlivé složky (ministerstvadalší instituce, např. státní fondy, státní akciové společnosti, Czech Invest, Česka exportní banka apod.), které stát vytvořil, aby nedělaly všechno ministerstva a taky kvůli ručení (dluhy jednotlivých složek jsou lépe dohlídatelné, než kdyby to byl jeden celek).

Nástroje fiskální politiky:
 • Příjmová stránka veřejných rozpočtů
 • Výdajová stránka veřejných rozpočtů
 • Vestavěné, neboli automatické stabilizátory
 • Státní fondy

(dále je to rozepsané z ekonomického hlediska, právní hledisko se rozebere na správním a finančním právu)

Žádné komentáře:

Okomentovat