Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Nepravidelné příjmy státního rozpočtu:

Výnosy ze státního majetku
 • Můžou být a nemusí být
 • Tam, kde má stát účast, typicky v akciových společnostech, může mít stát příjem z každoročních dividend (podíl na zisku)
  • Velmi sledované jsou dividendy ČEZu, z nich má stát příjem
 • Pokud stát někomu půjčí, a má z toho úroky, tak to sem řadíme taktéž
 • Příjmy z dluhopisů, které stát vypíše
 • Prodeje státního majetku jako mimořádný příjem
  • Kdysi se to dělo kontinuálně a nazývalo se to privatizace, ale i tak to řadíme pod mimořádný příjem státního rozpočtu

 • Odúmrť – s novým občanským zákoníkem, je to hodně výjimečné, jelikož dědická posloupnost, může jít hodně daleko
 • Dary, soukromé odkazy (můžete odkázat státu svoji sbírku obrazů apod.)

Žádné komentáře:

Okomentovat