Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Poplatky a cla

Poplatky
 • Stejně jako daně, jsou vybírány na základě zákona
 • Od daně se liší tím, že tam je určitá účelovost (účelová vazba). Měli bychom vědět, na co konkrétně poplatek jde a co za protihodnotu za něj máme.
 • Do veřejného rozpočtu jdou tyto poplatky:
  • správní – jdou do státního rozpočtu
  • soudní – jdou do státního rozpočtu
  • místní – tyto nejdou do státního rozpočtu, ale do obecných rozpočtů


Cla

 • není přímým, nýbrž zprostředkovaným příjmem státního rozpočtu, protože máme jednotný evropský trh, který je uvnitř bezcelný. Celý tento trh je sám o sobě celní jednotkou. Uvnitř jednotného evropského trhu se v rámci obchodování mezi jednotlivými státy neplatí clo.
 • V rámci WTO (Světová obchodní organizace), jsou stanovovány určité kvóty i cla.
 • K nám (jsme uprostřed Evropy) se cla dostávají takto:
  • Polský obchodník si nechá v Číně vyrobit nějaké zboží a má za cíl umístnit to zboží na český trh. To zboží z Číny sem jede lodí, a dostane se lodí do Hamburku. Kdo bude clo platit? Obchodník, tudíž vlastník toho zboží (Polák). Kde ho bude platit? Při prvním vstupu na hranice Evropského jednotného trhu (konkrétně tedy Hamburk). Tam se vyplní celní deklarace (co veze, kam to veze, jaké to má daňové zatížení, nebo nemá.
   Clo jde to evropsko-unijní kasy, kde se to v rámci kvót rozpočítá v nějakém poměru a pak země dostanou odpovídající části z výnosu cel. Tudíž cla nejsou přímým příjmem státního rozpočtu, ale dostávají se k nám přes Národní fond.

Žádné komentáře:

Okomentovat