Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Fiskální federalismus

1.) Vymezení pojmu:
- tento pojem platí pro všechny veřejné rozpočtové soustavy, kde je více než jedna úroveň
- zkoumá vztahy uvnitř veřejné rozpočtové soustavy po vertikální i horizontální struktuře
- jak optimalizovat fiskální funkce na straně příjmů i výdajů

Struktura veřejných rozpočtů:
- horizontální a vertikální (3 modely):
Plně centralistický : veškeré příjmy jdou do státního rozpočtu a ten je potom dělí mezi místní rozpočty výhody - rovnost všech regionů, není daňová konkurence nevýhody - potlačena iniciativa MR, neinformovanost


2.) Plně decentralizovaný: (model vrstveného dortu)


3.) Kombinovaný model:


2.) Prostorové aspekty jednotlivých fiskálních funkcí

Ztráty státního rozhodnutí:
- stát nikdy nemůže správně rozhodnout o regionálních záležitostech


- ABC - překročení nákladů za poskytnuté služby
- CDE - náklady za neposkytnuté služby
- špatné rozhodnutí - vláda rozhodla o poskytnutí QS množství pro obě města - ve městě X je ale za cenu P0 poptáváno pouze Q1 množství a ve městě Y zase Q2 množství - neefektivní rozhodnutí
- tzv. volba nohou - v případě špatného rozhodnutí - občan se odstěhuje (voting with feet¨s)

Daňové určení:
- zajišťuje výnosy jednotlivých daní
- míra decentralizace veřejných příjmů je nižší než míra decentralizace na straně výdajů

- nástroje:
1.) dotace
2.) podíl MR na centrálních daních
3.) uplatnění přirážek k jednotlivým daním
- daňová pravomoc ze zákona umožňuje nižším stupňům uplatnit přirážku na základě centrálních daní
- problémy decentralizace fiskálních funkcí

Žádné komentáře:

Okomentovat