Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Fiskální federalismus

1.) optimální velikost fiskální jednotky při daném objemu veřejných statků a služeb (viz 1. graf)
- optimální velikost fiskální jednotky při daném objemu veřejných statků a služeb = N = celkové náklady na produkci tohoto veřejného statku N Z
- na vertikální ose Z/N
- na horizontální ose počet osob fiskální jednotky, které budou platit daně
- křivka A - znázorňuje náklady na hlavu, zapojení dalšího daňového poplatníka znamená mezní úspory na každého člena
- jaký je optimální počet zúčastněných? - po dobu kdy křivka Am je větší než 0 - zapojení dalšího přináší mezní úspory
- u smíšených veřejných statků - např. bazén, který nemůže donekonečna přibírat další členy
- OB...náklady, které vznikají při zvýšení počtu členů
- OBm...mezní náklady zatížení při zvýšení počtu členů
- P...optimální množství členů fiskální jednotky, aby pokryli náklady
- ON2 - 2 členy
- optimální náklady OC
- jiný objem veřejného statku A1, Am1 - nový bod optimálního množství

2.) známe počet členů n fiskální jednotky, hledáme optimální množství Q veřejného sektoru N Q (viz 2. graf)
- nabídková a poptávková křivka po veřejném statku
- různé nabídkové křivky pro různě velká společenství
- chceme zjistit, kolik by bylo optimální množství veřejného statku pro n = 1 zúčastněných - bod P1
- pro n1 členů - optimální množství Q1
3.) optimalizace n Q
- co by bylo optimální na straně členů společenství a na straně objemu veřejného statku - optimální bod E (Q4, N7)


Situace v ČR:
- různé typy dotací
dotace:
- veřejný výdaj poskytovaný jedním stupněm rozpočtu nižšímu stupni rozpočtu

transfery obecně mají podobu:

1.) účelových (specifických) dotací = SUBVENCE
- podmíněné rovnocenné (požadovaná účast dotovaného subjektu na dotaci) a nerovnocenné
- jsou vždy vázané, není možné je využít na něco jiného, než na stanovený účel
2.) neúčelových (všeobecných) dotací
- nepodmíněné
- dotace :
a) běžné - př. na provoz, činnost, platy
- kapitálové - př. na rekonstrukci, na obnovu auly mají zvýšit příjmovou situaci daného subjektu příklad - místní úřad dostane neúčelovou dotaci

EFEKT NEÚČELOVÉ DOTACE


EFEKT ÚČELOVÉ DOTACE


FLY - PAPER EFEKT:
- jednou rozpuštěné veřejné peníze už nelze získat zpět

Dotace ze státního rozpočtu rozpočtům OÚ (obecních úřadů) v ČR
- příspěvek k částečné úhradě výdajů na výkon státní správy v obci - např. matrika, stavební úřad - nachází se na území okresu, měst - týká se výkonu státní správy
- podle rozsahu přenesených pravomocí podle počtu trvale bydlících obyvatel ( v přepočtu na 100 obyvatel)
- vyrovnávací
- účelové dotace na:
a) sociální dávky
b) domy s pečovatelskou službou
c) sbory požární ochrany
- odvětvové vyrovnávací dotace na :
a) školství
b) lůžka v zařízení sociální péče
c) zdravotnická zařízení
- mimořádné účelové dotace
- ekologické dotace

Žádné komentáře:

Okomentovat