Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

11. Rozpočtový deficit

1.) Pojetí a typy rozpočtového deficitu:
- 3 situace ve vztahu mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji
1.) příjmy převyšují výdaje ....přebytek
2.) výdaje převyšují příjmy.....deficit
3.) příjmy = výdaje ......vyrovnaný rozpočet

DEFICIT - negativní vládní úspory
D = (R - EG), kde:
R...rozpočtové příjmy (převážně daňové)
EG..vládní výdaje (expenditure government)

Rozpočtová nerovnováha:
1.) krátkodobá nerovnováha - v průběhu jednoho rozpočtového období
2.) dlouhodobá nerovnováha - transformuje se do vládního dluhu - kumulace krátkodobých deficitů - opravdový problém

Existují různé pohledy na deficit:
a) statický - hodnotíme až po konci rozpočtového období (bilanční)
b) dynamický - v průběhu rozpočtového období - P a v mají sezónní charakter (jinak se jeví situace na začátku období a jinak na konci)

Různé typy deficitů:
a) aktivní (záměrný) - ex ante -dopředu plánovaný deficit
b) pasivní (nechtěný) - ex post - neplánovaný deficit, který není ovlivnitelný vládou - vliv mnoha faktorů zejména makroekonomických ukazatelů
Dorubusch / Fisher - uvádějí různé dopady makroekonomických veličin na změnu deficitů (např. pasivní
deficit v ČR - minulý rok - povodně - tzv. výdajové šoky)

Další členění deficitů:
a) cyklický
b) strukturální
Dle technického hlediska:
a) celkový deficit (schodek) (CD) (overall) - za tento schodek nemůže tato vláda, ale i ty předchozí
b) primární deficit (operativní) (PD) - deficit této vlády


Různé interpretace deficitu státního rozpočtu:
- hodnocení deficitu je normativní otázka, problém
- hodnotit pouze rozpočtové nebo i fiskální dopady?
Příčiny vzniku aktivního deficitu:
a) Keynesiánská koncepce hospodářské politiky
b) Teorie rozložení daňové distorze (R. Barro) - tzv. „zmírnění daňového zatížení“ (TAX SMOOTHING), to znamená rozložit tento momentální výdajový šok na více generací
c) Teorie mezigeneračního rozložení efektů a daňového břemena - tzv. kapitálová teorie - pokud by se financování státních veřejných výdajových programů promítlo i do budoucích generací v podobě jejich zisku - měly by se budoucí generace podílet na jejich nákladech
d) Dobrovolnost dluhu - pokud bychom chtěli financovat zvýšené výdaje z daní - je to nedobrovolné - návrh, aby se problém řešil přes vládní dluhopisy - dobrovolnější charakter

C = f( Y - T - D)
D = G - T
C = f ( Y - T - G + T)
C = f ( Y - G)
- z tohoto vyplívá, že spotřeba není závislá na daních - jde pouze o přerozdělení důchodů
3.) Důsledky odlišných způsobů krytí rozptových deficitů:

Krytí deficitů:
1.) zvýšení daní - nepopulární
2.) z přebytku let minulých
3.) prodávat státní nefinanční aktiva
Dluhové financování :
- pokud se vláda zadluží doma nebo v zahraničí - vede k nárůstu dluhu
Emisní financování:
- půjčka od CB (CB musí emitovat peníze) - tzv. monetizační kanál - monetizace deficitu - zakázáno ze zákona
Žádné komentáře:

Okomentovat