Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16/ Odbytová činnost podniku - maturita

Co zahrnuje odbyt:
přímí- rovnou ke odběratelů
Nepřímí- do prodejen

Odbyt zahrnuje: udržování zásob, řízení vlastních prodejen, prodej výrobků, poskytování poradenství.

Marketink: se zabývá výzkumem trhu, vytváří obchodní politiku

Plánování prodeje: stanový se objem a počet dodávek, stanový se výše potřebných zásob, zásobování, stanový se objem výrobků.

Prodej na domácím trhu: odběratelé, obchodníci, organizace
Jsou dvě fáze přípravná- vyhledání odběratelů, realizační- předání výrobků do vlastnictví

Expedice dovoz výrobků
Dokumentace: dodací list, osvědčení o jakosti
Návod k obsluze

Prodej na zahraničním trhu: v podnicích které hodně obchodují v zahraničí a zabívají se jak dovozem tak exportem a nebo prodávají a kupují

Nevýhodou je měna, jazyk, velké vzdálenosti
Dělení- územní- info o příslušném státě
Technické- info o výrobu technické parametry a k čemu se používá

Platební podmínky: v jaké měně se platit, doba placení, zásilky, reklamace se vyřizuje prostřednictví zákonných zástupců, kdo komu bude platit

Poskytování obchodně technických služeb
je u výrobků s dlouhou dobou používání, týká se jak výrobků prodaným podnikům tak obyvatelstvu

dělení: předprodejní - poradenství, po prodejní – technický servis, v průběhu – aplikační
poradenství - potřebný u nových výrobku
technický servis - u výrobků složitých, po celou dobu používání
aplikační - u složitějších výrobků, cíl je předejít nesprávnému používání

Řízení vlastních prodejen
V vytváří se větších městech v sídlech firem, slouží k výzkumu trhu a k prodeji

Jakost výrobků - kvalita= souhrn všech užitých vlastností výrobku

Kontrola jakosti - je činnost zaměřená na zjištění míri a stupně jakosti a vlastností a provná je s normami

Druhy kontroly - uplná, částečná

Úřad pro normalizaci a měření - zábívá se certifikací, schvalováním, kontrolou
Státní zkušebny- hodnotí, higienu, shodu s normami, může zrušit znak jakosti

Žádné komentáře:

Okomentovat