Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5) Přednáška: CÍLE A ZÁSADY BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ

CÍLE A ZÁSADY BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ

Existuje značná odchylnost obchodních bank od ostatních subjektů podnikajících na území ČR. Banky mají povinný minimální objem vlastního kapitálu, který by měl činit 8% na celkové bilanční sumě. Ostatní zdroje zpravidla jsou cizí.

Cíle bankovního podnikání:
1) Solventnost - schopnost banky hradit vlastní provozní závazky a předcházet úpadku
2) Likvidita - schopnost vyplácet na požádání vklady, které si u ní věřitelé složili
3) Rentabilita - ziskBilance obchodních bank sumárně za celou ČR (mil. Kč):

AKTIVA
- pokladní hotovost 36.907
- vklady a úvěry u ČNB 274.204
- povinné minimální rezervy 28.019
- vklady a úvěry u jiných bank 572.857
- pokladniční poukázky – státní 80.556
- pokladniční poukázky – ČNB 201.902
- poskytnuté úvěry 904.909
- cenné papíry k obchodování 75.715
- ostatní aktiva 357.000
celkem 2.533.778

PASIVA
- vklady od klientů 1.314.417
- vklady od ČNB 33.754
- vklady od jiných bank 492.029
- emise dluhopisů 98.485
- rezervy 45.351
- fondy 70.000
- ZK 84.934
- ostatní pasiva
celkem 2.533.778

Aktivní úvěrové obchody - takto se označují úvěry + poskytování úvěrů je značně rizikové

Pokladní hotovost - pro banky je nejméně lukrativní, nic za ní nezískávají a musí vynakládat značné prostředky na budování a udržování bankovních poboček

Vklady na viděnou - lze je vybrat okamžitě, tj. když přijdu do banky

Vklady termínované - jsou uskutečňovány na určitý časový horizont, vklady do 400.000 Kč jsou ze zákona pojištěny a v případě krachu banky stát 90% této částky vyplatí a to až do výše 800.000 Kč

Primární vklady vklady klientů - od občanů
- od podnikatelských subjektů

Sekundární vklady - vklady od ČNB
- vklady od jiných bank
Rezervy banky tvoří v návaznosti na rizikovost obchodů. Banky vytváří rezervy podle pravidel daných ČNB. V rizikových úvěrech se tvoří rezervy 0 – 100%.

Fondy vytváří banka ze zisku:
a) rezervní
b) kapitálové

úroky přijaté (z úvěrů) - úroky vydané (z vkladů)

- nákladem pro banky jsou úroky vydané (z úvěrů)
- výnosem pro banky jsou úroky přijaté (z úvěrů)

Banky jsou komisionářské subjekty – uložené zdroje u nich jsou cizí zdroje. Ten, kdo je tam uložil vystupuje jako věřitel.
- „Hookovo pravidlo“ = 8% zdrojů banky je vlastní, zbývající část je cizí
- komitentské účty = účty klientů banky

Banka musí:
1. přijímat vklady od veřejnosti
2. poskytovat úvěry
3. na svou činnost musí mít povolení ČNB = licencovaná činnost, kterou je depozitní činnost


Na straně pasiv jsou i přijaté úvěry:

A P
vklad depozit
úroky úvěr rezerva úroky
přijaté úvěry

úroková marže


ROZVOJ BANKOVNICTVÍ

- středověk = nemorální a „bezbožné“ úroky
- největší rozvoj začal v 18. století = vznik bankovních soustav
- rozdělení na dvě větve:
• jednostupňový systém
- centrální banka je spojeno s komerčním bankovnictvím
• dvoustupňový systém
- centrální bankovnictví
- komerční bankovnictví
- léta 1918 až 1926 je u nás období jednostupňového bankovního systému
- v roce 1950 vznikla NBČS – gigantických rozměrů, později se rozdělila na centrální banku a komerční banky
- centrální banky vznikly, protože jejich výhradním úkolem je vydávaní papírových peněz (centrální banka má funkci emisní banky)
- v roce 1668 vznikla první emisní banka Riksbank (Švédsko)
- v roce 1694 vznikla Bank of England jako druhá emisní banka na světě
- v USA byl systém několika centrálních bank, ale tento způsob ztroskotal, byl poté zaveden federální rezervní systém, který tvoří 12 poboček

Centrální banka je banka státu, je to tzv. banka bank. Má roli bankovního dohledu, kontroluje činnost bank, určuje, která banka vstoupí na finanční trh. Má pravomoc ústředního státního orgánu.
Mnoho centrálních bank vzniklo v 19. století. Po 2. světové válce byl trend znárodňování těchto centrálních bank. Centrální banky jsou zpravidla určeny zvláštním zákonem, u nás je centrální banky hybrid, protože není ani akciovou společností ani státní společností, je to ústavní orgán.

Bankovní soustava je založena na:
a) univerzálních bankách
b) specializovaných bankách

U nás existuje centrální banka (ČNB), a dále většina tzv. univerzálních bank, pouze některé banky jsou speciální (např. Stavební spoření). Taktéž u nás existují hypotekární banky. Jsou zde i samostatné banky (např. Česká exportní banka). Zvláštní bankovní činností jsou spořitelny, i když jsou bankami univerzálními.

Banky v ČR mohou být založeny pouze jako akciové společnosti (a.s.) nebo vznikají jinak, než podle zákona o bankách, to v případě, kdy se jedná například o spořitelnu nebo úvěrové družstvo, pro které platí zvláštní zákon.

Vztah mezi rentabilitou a likviditou:
čím je něco likvidnější, tím, míň to vynáší
Pokud chce firma i banka přežít na trhu, tak prioritou by měla být likvidita.

Počty bank v roce 1937 působící na území ČSR (subjekty, ne pobočky):
102 obchodních bank
352 spořitelen
147 hospodářských záložen
983 občanských a živnostenských záložen
432 kampeliček

Žádné komentáře:

Okomentovat