Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2) Přednáška: HISTORIE VÝVOJE PLATIDEL

HISTORIE VÝVOJE PLATIDEL

- první mince za Boleslava I. nebo II. (2. pol. 10. století), nazývala se denár - denárové období
- 1. mincovní reforma 1050 n.l. = zlepšení kvality mincí
- roku 1210: Přemysl Otakar I. uskutečnil 2. mincovní reformu, začínají se vydávat jednostranně ražené mince – tzv. brakteáty
- roku 1300: král Václav II. povolil ražení pražského groše - grošová měna – ta patřila mezi nejkvalitnější měny v Evropě, trvala až do roku 1574, stříbro se těžilo v Kutné Hoře, která v roce 1300 získala horní a mincovní právo
- za Jana Lucemburského se začaly razit zlaté mince – podle vzoru Florencie = florenty, později z nich vznikly dukáty
- roku 1527 se začaly razit stříbrné mince = tolary (od Thaler – jméno údolí), byly používány od roku 1527, kdy už u nás vládli Habsburkové
- roku 1561 u nás Habsburkové zavedli krecarovou měnu
- v roce 1623 nastal finanční krach a bylo obnoveno používání tolaru
- roku 1750 vzniká v Čechách nová mincovna, základní jednotkou je zlatník = zlatková měna
- za Marie Terezie se v roce 1762 tisknou první papírové bankovky = bankocetle – jsou tištěny nastojato, po jedné straně a mají vlastnoruční podpis ředitele státní banky
- v roce 1811 byla zrušena – proběhla další finanční krize
- v roce 1857 se zavádí vídeňská měna založená na zlatce, trvala do roku 1892 – pak byla zavedena v době Rakouska-Uherska korunová měna, ta byla samostatná až od roku 1900
- v roce 1919 naše vláda chtěla oddělit měnu pomocí kolkování (ministr financí: Alois Rašín), část vkladů musela být vázána
- název „koruna“ zůstal pouze u nás, ostatní si název měny změnili
- po válce existovala omezená směnitelnost za drahé kovy
- v roce 1923 byl ministr Alois Rašín zastřelen
- probíhala emise papírových bankovek
- roku 1926 vznikla Národní banka Československa, která měla vlastní tiskárnu
- za okupace říšská banka zabavila naší národní měnu a nasadila špatný kurz vůči německé marce
- po 2. světové válce se u nás pohybovalo více druhů měn – zmatek, proto 1.11.1945 byla zavedena jednotná měna
- po válce taktéž existoval přídělový systém
- k 1.6.1953 nastala měnová reforma, peníze se tiskly v Rusku, změna starých peněz za nové byla uskutečněna v poměru 1:50, byl zrušen přídělový systém, ale přesto ceny šly nahoru, stát anuloval veškeré své závazky a cenné papíry?
- v roce 1993 se musela rozdělit měna – nastala tzv. měnová odluka (8.2.1993)
- vyšla nová bankovka s nominální hodnotou 200,- Kč
- v roce 1999 musí mít všechny ceny již vyjádření také v EURO

Kvantitativní rovnice směny

M = Q x p / v ° M x v = Q x p

kde M - peněžní zásoba
v - rychlost obratu jedné peněžní jednotky
Q - množství vyrobeného zboží (zpravidla se uvažuje na úrovni HDP)
p - průměrná cenová hladina (míra inflace)

Na tuto rovnici se můžeme dívat jako na poměr nabídky (Q - p) a poptávky (M - v) po zboží, respektive jako na poměr nabídky peněz (M - v) a poptávky po penězích (Q - p).

Žádné komentáře:

Okomentovat