Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3) Přednáška: OBCHODNÍ BANKY

OBCHODNÍ BANKY

= podnikatelské subjekty, které podnikají se zbožím zvláštního charakteru – tj. s penězi

Bankovní systém (soustavy):
1) jednostupňový - bankovní systém, kdy není institucionálně oddělena centrální banka od obchodních bank, toto je typické pro rozvojové země, válečné hospodářství a direktivně plánované ekonomiky, u nás tento systém trval od roku 1950 do roku 1990

2) dvoustupňový - centrální banka je institucionálně oddělena od obchodních bank, tento sytém je typický pro tržní ekonomiky, je zde zájem, aby centrální banka nebyla závislá na exekutivě, má zabezpečit stabilitu měny a exekutivy

Obchodní banky – jejich rozdělení je závislé na konkrétním státu, existují banky:
a) specializované (stavební spořitelny) + pro poskytování všech služeb
b) působící na celém území + lokální banky (Německo)

Banky poskytují úvěry a přijímají vklady od široké veřejnosti.

U nás se dvoustupňový systém vytvářel s rozvojem kapitalismu.

Rozvoj bankovních systémů může probíhat následovně:
• vstup nadnárodního kapitálu
• fůze bank
• koncentrace příjemců služeb (propojení kapitálu z hlediska bank)

Existují dva hlavní názory:

Monetaristický = každé zvýšení peněz v ekonomice vede ke zvýšení cen

Keynesiánský = množství peněz v ekonomice působí jako stimul na vývoj ekonomiky

- do 80. let se stát chronicky zadlužuje
- množství peněz (M) v ekonomice sledují (kontrolují) centrální banky

Žádné komentáře:

Okomentovat