Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ze zboží pocházející ze států:

1) s nimiž má ČR sjednanou doložku nejvyšších výhod, se vyměří clo podle sjednaných sazeb.

2) Na které se vztahuje preferenční clo, se vyměří podle zvláštních předpisů.

3) S nimiž byla sepsána dohoda o vzájemném osvobození zboží od cla se clo nevyměří.


Clo je splatné do 10 dnů poté co je účastníku oznámena jeho výše.


Celní postup

V rámci celní kontroly probíhá celní řízení, jehož účelem je rozhodnout zda se zboží propustí. Odbavení se může uskutečnit na celnici nebo v celním prostoru (celní prostory jsou místa železničních nádraží, přístavů, letišť). Celní řízení se zahajuje podáním celního prohlášení, kterým se navrhuje propuštění do příslušného režimu. Celní prohlášení vyplní deklarant (či jeho zástupce), tj. ten, kdo zboží dováží, vyváží nebo prováží.


Celní postup při vývozu – Písemný návrh se podává na předepsaném formuláři jednotná celní
deklarace(JCD) pro zboží, které má obchodní charakter. U zboží, které nemá obchodní charakter, se návrh na celní řízení podává ústně.

Celní postup při dovozu – I u dovozu se zahajuje celní řízení podáním „jednotné celní deklarace“
účastníkem. Celní odbavení může uskutečnit buď pohraniční celnice, nebo je – po kontrole na státní hranici postoupí tzv. celní průvodkou k odbavení celnici vnitrozemské.


Způsoby propuštění zboží – Zboží může být propuštěno do těchto celních režimů:

1) Do volného oběhu

2) Do režimu s podmíněným osvobozením od cla a režimu s ekonomickým účinkem

3) Do režimu dočasného použití

Žádné komentáře:

Okomentovat