Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Zajišťování informací

K uskutečňování všech činností potřebuje mít podnik zprávy (údaje) o důležitých jevech, které mají vliv na plnění jeho cílů. Tyto údaje rozšiřující poznatky o skutečnosti, která nás obklopuje, nazýváme informacemi. Bez informací nelze rozhodovat ani řídit.V podniku se uskutečňuje neustálý pohyb informací mezi složkami podniku, mezi podnikem a okolím. Tento pohyb nazýváme tok informací.


Požadavky na získávání informací

Je ovšem nutné vědět, které informace jsou v dané situaci nejdůležitější. Dále si musíme uvědomit, že i získávání informací bude něco stát. Musíme také přihlížet k tomu, zda máme informace zjišťovat jednorázově nebo pravidelně. Informace musí být k dispozici včas a ve srozumitelné formě.

Získávaná informace by měla být:
1) Objektivní
2) Určitá
3) Stručná
4) Včasná
5) Přístupná
6) Prokazatelná

Žádné komentáře:

Okomentovat