Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ekonomické

– jsou to informace, které obsahují údaje o nákladech, výnosech, dluzích…
Technické – tyto informace obsahují údaje o tvaru a rozměru výrobku

Právní – těmito informacemi rozumíme veškeré informace o jevech a procesech spojených s právem

Ekologické – tyto informace nás informují o kvalitě životního prostředí, stavu vod, ovzduší a půdy, o možnostech jeho zlepšování nebo dopadech na zdraví lidí.

Demografické – informace vystihují věkovou strukturu obyvatelstva, jeho průměrný věk, pohlaví, hustotu osídlení.

Sociální – tyto informace nás informují o společenských jevech, vybavení domácností spotřebními předměty, úrovni vzdělanosti, příjmech a výdajích občanů, minimální mzdě, nezaměstnanosti aj.


Z hlediska účelu, k němuž jsou informace využívány, rozlišujeme:
1) Informace o úkolech a činnostech, které je nutno uskutečnit – informace přikazovací
2) Informace o výsledcích činností a důsledcích našich rozhodnutí – informace poznávací

Žádné komentáře:

Okomentovat