Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. Charakterizujte trh práce z mikroekonomického hlediska a vysvětlete příčiny nezaměstnanosti a charakterizujte jednotlivé její formy a důsledky nez.

TRH PRÁCE
- práci poptávají firmy a nabízejí jí lidé
- předpokládáme, že se firmy řídí maximalizací zisku a lidé maximalizací užitku

Poptávka po práci
- v krátkém období se mění pouze rozsah práce a tím i rozsah produkce (změna produktu a změna práce je jeden problém)
- firma maximalizující zisk zvyšuje výrobu (a tím poptávku po práci) do té doby, dokud se náklady na 1 jednotku práce nerovnají příjmu z jednotky práce (mezní náklady = mezní příjmy)
- v dokonalé konkurenci platí: mezní náklady = cena
- mezní náklad je dán jako nominální mzda: mezní produkt práce
P = W / MPN - MPN = W / P = reálná mzda

MPN1 > W/P … firmy zvýší najímání pracovníků
MPN2 < nd =" f" ochoty =" míra" ns =" f" y =" f" nd =" f" ns =" f" ns =" ND" stnanosti =" -" partipatice =" -" stnanost =" přirozená" u =" u*" y =" Y*"> přirozená míra nezaměstnanosti u > u*
- ekonomika nevyužívá své potenciální možnosti a Y <> Y* - Y/Y* >1

- výkyvy Y/Y* souvisí s rozdílem skutečné a přirozené míry nezaměstnanosti:
Y/Y* = 1 + 0,02 - (u* - u)
růst reálného HDP převyšující o 2% vede k poklesu míry nezaměstnanosti pouze o 1%
- zpoždění reakce míry nezaměstnanosti na růst produktu

(2) sociální dopady nezaměstnanosti
- psychické zatížení vyvolané nezaměstnaností - růst nemocnosti, rozpady rodin …
- destrukce etických hodnot a s ní spojené patologické jevy - kriminalita, alkoholismus, narkomanie, prostituce apod.
- radikalizace postižených skupin - politické dopady

Žádné komentáře:

Okomentovat