Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Peníze a měna

Peníze jsou hmotným nositelem finančních vztahů. Například finančním vztahem mezi státem a podnikem je daň. Aby se tento vztah uskutečnil, musí podnik zaplatit státu určitou sumu peněz a tím splnit svojí daňovou povinnost. Peníze neustále přijímají a vydávají všechny ekonomické subjekty – stát, obyvatelstvo, podniky i banky.

Peníze jsou specifickým zbožím s určitou hodnotou, ve které všeobecně ostatní zboží vyjadřují svoji hodnotu ve všech státech. Jsou univerzálním zbožím, které je směnitelné za všechny druhy ostatního zboží.

Peníze představují všeobecný ekvivalent a jako ekonomická kategorie jsou stejné ve všech státech a plní určité funkce.

V tržní ekonomice plní peníze tyto základní funkce:

· jsou mírou hodnoty, protože slouží jako univerzální prostředek k vyjadřování cen ostatního zboží,

· jsou oběživem a prostředkem směny při prodeji zboží,

· plní funkci míry úspor a prostředku akumulace,

· jsou platidlem a tím je možné vyrovnávat platební závazky bez hotových peněz,

· mají funkci světových peněz, pokud se uplatňují v mezinárodním platebním styku jednotlivých zemí.

Žádné komentáře:

Okomentovat