Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Historicky známé modely emise peněz

2) Úvěrový model

a) bankovně-úvěrový klasický ® bankovky

moderní ® bankovky + bezhotovostní peníze

b) státně (rozpočtově) úvěrový ® státovky

c) obchodně-úvěrový ® směnka

· neúvěrový model je historicky prvním peněžním modelem – jako všeobecný ekvivalent vznikly mince z drahých kovů

- první mince se objevily v 7. st. př. n. l. v Asii, odtud je převzali Řekové (drachmy) a poté Římané (denáry)

- nominální hodnota vyražená na minci by měla být totožná se skutečnou hodnotou kovu

- mince měly dlouhodobou udržitelnou hodnotu

- nebyly banky, mincovní právo měl panovník a pověřené osoby („mincovní právo“)

nevýhody:

- inflace, tj. při nárůstu objemu těžby zlata se snižovala hodnota peněz (znásobení oběhu)

- časem tento model narazil na nedostatek kovu (počátky kapitalismu), a proto ekonomika hledá způsob řešení:

Žádné komentáře:

Okomentovat