Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Strukturální, cyklický deficit

Strukturální, cyklický deficit (graf časová osa – vývoj HDP) – cyklické výkyvy, když očistíme o tyto výkyvy, vyjde nám trend. Není to přímka – může se měnit, zrychlovat, zpomalovat. Trend je spíše k růstu HDP.. (technický pokrok, zaměstnanost), Evropa průměrný růst trendu 2,5 %, Irský tygr – více.
Vliv recesí a konjunktur na výši státního rozpočtu
(očistíme od tohoto vlivu)
T-G = tY – G
Y – vývoj ekonomiky-tj. hdp (dle jeho vývoje působí automatické stabilizátory)
t, G – diskreční nástroje vlády (aktivní FP)
Problém je, že se nemusí poznat které FP je horší (pokud je horší FP a je zrovna konjunktura, může být deficit příznivý; pokud je FP sice lepší ale je zrovna recese může být deficit úplně stejný)
Lepší FP poznáme po očištění o vlivy cyklu – vypočítáme úroveň deficitu či přebytku při plné zaměstnanosti (při potenc. produtku) – viz křivka LAS.
To, za co může vláda oddělíme od toho, za co může cyklus. Strukturální deficit – může za to vláda (diskreč. polit.), cyklický deficit – může za to cyklus v ekonomice.

Viz tabulka ČR:
(v posledních letech zhoršení – deficit přes 6 % HDP – nesplň. maastrichtská krit.)
defic -6,3 % cyklic -0,2 strukturální -6,1
Kroky při výpočtu:
1) vypočítáme mezeru výstupu
2) zjistíme elasticity jednotlivých daní vůči HDP či daň. základu (log-log metoda)
3) vypoč. vládní výdaje které by odpovídaly potenc. produktu
4) odečtu vliv cyklu
(metoda output gap – filtrování časových řad, makroek. produkční funkce)

Žádné komentáře:

Okomentovat