Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5/ Vznik a vývoj peněz - maturita

Vznik peněz – vznikly vývojem směny, který souvisel se zbožní výrobou. S rozvojem produkce celkově a zvětšováním části určené pro směnu vznikly tzv. Komoditní peníze = určité zboží bylo druhem zboží ostatní . Od nich byl jen krok k penězům papírovým a dnešním bankovním penězům .

Historie:
1. Lidé si začali mezi sebou vyměňovat statky a sl.,kt.vlastnili. Tomuto směňování statků říkáme Naturální směna.

2. To dlouho nevydrželo, a vznikl Všeobecný ekvivalent, kt. by byl směnitelný za všechna ostatní zboží. Za tento všeobecný ekvivalent platilo nejdříve velice nepraktické zboží – hovězí dobytek, olej, pivo, mušle, drahé kovy… Tomuto druhému období ve vývoji peněz říkáme Období předmincovní. Postupně se zvyšovaly nároky na platidla - -muselo být malé, skladné, dělitelné… platili ulitami

3. Lidé poznávali výhody drahých kovů, kt. měly různou podobu a tak začali na dovy razit podoby vládců, a začali vznikat první mince . V Rusku se od 14.st.používaly stříbrné pruty. = tím vzniklo pojmenování rubl.

4. století kovových peněz - 19.st. Mince z drahých kovů se časem neosvědčily a tak byly nahrazovány penězi, kt. jsou takzvaně Kryté zlatem .Užívání papír. bankovek se rozšířilo.Jsou přenosné, lehké . Peníze jsou chráněny proti padělání různými způsoby ( kvalita rytí a tisku, vodoznaky ..)

5. Současnost : Bankovní peníze – šeky a platební karty, kt.jsou vypisovány na vklad v bance .


Peníze jsou : tzv. Dokonale likvidní – můžeme je vyměnit v podstatě za cokoliv a kdykoliv, nelze je bez omezení nahradit jiným statkem, a když je potřebujeme, nemůžeme si je vyrobit.

Fce peněz = všeobecný ekvivalent ( za peníze lze měnit vše)
prostředek směny = ochota lidí přijímat peníze k úhradě svých závazků, - platit jimi za nejrůznější druhy výrobků či služeb, které potřebují.
Tuto úlohu plní :
Oběživo : bankovky a mince
a Bankovní peníze : peníze na účtech v bankách k okamžitému vyzvednutí
míry hodnot = schopnost peněz ocenit ostatní statky v penězích . ( oceňuje se v korunách, dolarech,…)
uchovatele hodnot = POKLAD – peníze udržují hodnotu v čase. Můžeme je uložit a nákup uskutečnit později. Zda je vysoká míra inflace , čili znehodnocování peněz, pak se nám příliš nevyplatí peníze šetřit, protože s časem ztrácejí svoji hodnotu.
platidla

Formy peněz:
1. Agregát M1= transakční peníze – je to mince, papírové peníze, a bankovní peníze, to jsou vklady u bank, které jsou určeny k okamžitému vyzvednutí .Vklady lze rovněž považovat za peníze – jsou penězům rovnocenné .
- hotové peníze
- bankovní peníze

2. Agregát M2 = skoropeníze – peníze uložené na určitou dobu ( uložené na dobu určitou, jsou určeny k tomu, že bychom s nimi mohli okamžitě manipulovat. Jsou to vklady s různě dlouhou výpovědní lhůtou a některé CP.

3. Agregát D = úvěr – hypotéky, obligace…

Definice :
jsou to mince, papírové peníze a šekové knížky. To jsou peníze v úzkém slova smyslu.
Papírové peníze jsou peníze s tzv. Nuceným oběhem = státem nařízenou povinností je přijímat za zboží a služby. Jsou nesměnitelné za drahé kovy a plnohodnotné jsou zlaté a stříbrné mince. Dříve bylo možné papír. peníze za drahé kovy měnit. To se nazývalo Období zlatého standardu.

Finanční zprostředkovatelé: banky, pojišťovny, penzijní fondy, burzy… - ty mají svá aktiva i pasiva (šeky, pojistky, vkladní knížky, vkladové certifikáty, CP…

- Ekonomické subjekty vytvářejí poptávku po penězích . nabídku peněz pak vytváří stát prostřednictvím své Centrální banky, která peníze vydává ( banka emisní )

ZBOŽÍ : slouží k uspokojování potřeb
Užitečná hodnota : souhrn vlastností , kt. uspokojují potřeby a pro které si ji kupují
-> vzniká ve výrobě a zaniká spotřebou
- kvalita zboží k výrobě ve vstupních jakostech

Jakost zboží : souhrn užitných vlastností

Ukazatele jakosti: měřitelné vlastnosti, kt.nejlépe vystihuje

Užitnost výrobků: kvalitativní vyjádření jakékoliv vlastnosti, pokud vyjadřuje užitnou vlastnost, je ukazatelem jakosti

Žádné komentáře:

Okomentovat