Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Veřejné finance - vše o problematice

Na této stránce najdete veškeré potřebné informace o veřejných financích. tato stránka slouží především studentům škol.

Zde jsou zdroje z cizích zdrojů:

Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity

Kniha, kterou doporučujeme:
Veřejné finance v teorii a praxi 
Maaytová Alena, Pavel Jan, Ochrana František a kolektiv
Publikace pomůže čtenáři pochopit vzájemné vazby v oblasti veřejných financí, vysvětluje fungování jednotlivých prvků veřejných financí, nastiňuje aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Po stručném seznámení se základními teoretickými koncepty se autoři soustředí na praxi veřejných financí České republiky a EU. Publikace je určena studentům vysokých škol i pracovníkům veřejné správy a dalším lidem z praxe. Výklad začíná vysvětlením základních pojmů včetně otázek veřejné volby, pokračuje problematikou tvorby, plnění a kontroly státního rozpočtu, věnuje se hlavním problémům spojeným s veřejnými výdaji a faktorům, které je ovlivňují, veřejným zakázkám a PPP projektům. Dále se autoři soustředí na téma sociálního zabezpečení, na problémy v této oblasti v ČR a možné způsoby jejich řešení. Postupují k otázce veřejných příjmů se zdůrazněním daňových příjmů a stručně charakterizují daňovou soustavu ČR. Věnují se také fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Jelikož je státní rozpočet vnímán i jako důležitý nástroj hospodářské politiky pro stabilizaci ekonomického vývoje, je zařazena kapitola zaměřená na fiskální politiku. Protože dlouhodobě vyšší objem veřejných výdajů oproti veřejným příjmům způsobuje významné ekonomické, politické a sociální dopady, věnuje se poslední kapitola knihy otázce rozpočtového deficitu a veřejného dluhu. Každá kapitola obsahuje přehled cílů, které jsou v ní sledovány, stručné shrnutí a soubor otázek, jež ověří míru pochopení dané problematiky. 

Wikipiedie:

Kategorie:Veřejné finance


Hospodářské noviny

Téma: veřejné finance


Zde je zamyšlení o veřejných financích a jak je dát do pořádku:

JAK DÁT VEŘEJNÉ FINANCE DO POŘÁDKU


Všechny ostatní informace o veřejných financích najdete na této stránce. Prosíme o komentáře, co vše by zde mělo být, aby tato stránka sloužila jako kompletní databáze. Děkujeme.

Žádné komentáře:

Okomentovat